Gonopodiet – hvad er det?

Forfatter: Ib Vestergaard
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 27/05-2010 27/05-2010
Oprettet under: Fisk
 Del

Gonopodiet – hvad er det?

Version 1.2

Gonopodiet er karakteristisk for de ungefødende tandkarper.

Slægt: Poecilinae

Hos hannen er gatfinnen omdannet til det såkaldte gonopodium.

Hos guppyerne der hjemme, ser det måske meget enkelt ud. Men gonopodiet er virkeligheden et meget komplekst organ. Gonopodiet er altid dannet af 3., 4. og 5. finnestråle. De øvrige er omdannet til nogle ”torne” og ”kroge”.Disses opbygning og placering er så specifikke for de enkelte slægter og arter, at den nuværende systematik i alt væsentligt er baseret på hannernes gonopodier.

Det er en almindelig misforståelse, at gonopodiet er et rør. Dét er det ikke. Det er derimod et organ, der, når det svinges ud i parringsposition, danner en åben rende.Guppy (c) Karl-Henrik.dk

Det lukkede rør dannes først, når bugfinnen i den aktuelle side lægges hen over. Sammen danner de en struktur, der er perfekt udformet til at overføre sæden. Sædcellerne er indlejrede i nogle geleagtige ”pakker” med mange i hver.Hunnens ægleder er udstyret med nogle folder eller fordybninger. Her i kan sædpakkerne opbevares meget længe. Det betyder at hunnen kan ”befrugtes” flere gange mellem hver leg.
Når et nyt hold æg er færdigudviklede, frigives nogle enzymer, der opløser en del af pakkerne. Herefter kan sædcellerne befrugte æggene. Hvis hunnerne alligevel leger mere end én gang – og det gør de – betyder det igen, at det samme kuld unger udmærket kan have flere fædre.

En anden ”gammel” misforståelse er, at æggene udvikles i bughulen. Dét gør de ikke. De udvikles derimod i æggelederen.

Denne artikel er skrevet af Jørgen Petersen, Poecilia. Artiklen bragt 1. gang i Akva-Nyt, nr. 131, som en del af artiklen Belonesox belizanus - geddetandkarpen.
Denne artikel bringes med tilladelse fra @kva-net - det elektroniske akvarieblad (copy right) Eksternt link www.akva-net.dk
Eftertryk kun med tilladelse fra @kva-net