Killifisk - et spændende alternativ

Forfatter: SKS Killi
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 27/05-2010 27/05-2010
Oprettet under: Fisk
 Del

Killifisk - et spændende alternativ

Denne artikel er venligst udlånt af Eksternt link http://sks.killi.dk


Hvad er Killifisk?Killifisk er populærbetegnelsen for de æglæggende tandkarper. Som det fremgår af navnet er de nært beslægtede med de populære ungefødende tandkarper (guppyer, mollyer, sværddrager o.lign.).De lever i bække, småfloder, mindre søer og sumpe. Ja selv i meget små vandhuller kan der være en bestand af killifisk. Der kendes i dag over 600 forskellige arter, og hvert år opdages nye, i takt med udforskningen af de store landområder i Afrika og Sydamerika. Med undtagelse af Australien, har hver verdensdel sine repræsentanter for denne fiskegruppe. Langt de fleste arter kommer fra de tropiske regnskovsområder. Nogle er vidt udbredte, andre kun meget lokalt forekommende og kun sjældent findes der mere end få arter på samme biotop. Naturlige barrierer, såsom højdedrag, store floder og tørre stepper, har isoleret de enkelte bestande og er hovedårsagen til at der findes så mange forskellige arter. Det lille udbredelsesområde og konkurrencen med andre arter i den samme biotop, har ført til en høj grad af specialisering og, til glæde for os akvarister, udvikledes særdeles farvestrålende fisk, med smukke finneforlængelser og en meget interessant biologi. Flere arter er gamle kendinge i vore akvarier, og var tidligere ret almindelige som prydfisk i selskabsakvariet. Men i dag holdes disse fisk næsten kun af specielt interesserede akvarister, og det er faktisk en skam.Det kan lade sig gøre at krydse nogle arter indbyrdes, men afkommet er oftest sterilt og må aldrig komme i handlen, der er problemer nok med at holde stammerne rene! Mange killifisk er, ligesom den øvrige natur, truet af menneskets aktiviteter, og vi har ingen garanti for at disse fisks levesteder bliver bevaret for eftertiden.Flere killiarter er allerede uddøde i naturen. Nogle af disse eksisterer stadig blandt akvarister. Andre er stærkt truede på deres levesteder og er på Washingtonkonventionens liste over truede dyrearter. Disse kan kun med speciel tilladelse importeres fra deres levesteder. Det er af stor betydning at vore akvariestammer til enhver tid er sunde og friske, og har beholdt deres artstypiske træk. Lad derfor aldrig nært beslægtede arter krydses med hinanden, brug kun rigtig flotte fisk som avlsdyr. Det er alene akvaristens ansvar, om vi skal bevare disse arter for eftertiden.Men desværre har killifiskene fået et, uretmæssigt, ry som både ufredelige og kortlivede. Langt de fleste killifisk er faktisk ikke mere aggressive end mange af de alm. akvariefisk. Der er endda en gruppe af killifisk der er egentlige stimefisk (de såkaldte Lampeøjne). De er delvist rigtigt at nogle killifisk er kortlivede. De såkaldte sæsonfisk lever i naturen i vandhuller og sumpe, hvor der kun er vand en del af året. Når vandhullet så tørrer ud, så dør fiskene, men æggene overlever i den udtørrede bund. Når regntiden så kommer, klækkes æggene i løbet af få timer, og den næste generation er fremme. Af de ca. 600 arter af killifisk man kender, er det kun ca. 100 arter som er egentlige sæsonfisk. De resterende ca. 500 arter kan leve adskillige år og lægger æg på normal vis.Killifisk varierer i størrelsen, fra nogle få centimeter, til lidt over en decimeter. Man behøver derfor ikke store akvarier til dem. Har du et par små akvarier, som står ubenyttede hen, så var det måske en idé at lade nogle killifisk flytte ind !Killifisk i akvarietSom cichliderne, har også killifiskene blandt nogle akvarister et dårligt ry ! I den ældre akvarielitteratur kan man læse om "disse ufredelige småfisk, der kun kan holdes i specialakvarier, helt uegnede til selskabsakvariet".

Nu er der jo skrevet meget sludder mellem år og dag, og selvom der findes arter der er ret så grove, så er disse absolut undtagelsen.De fleste killiarter er forholdsvis hårdføre og nøjsomme. Så mange af arterne kan faktisk holdes under ret beskedne forhold. Du kan som regel klare dig med et lille akvarium med dækglas ( 12-25 liter), postevand, et par håndfulde spagnum eller mørkt grus, et par hårdføre planter og sidst, og ikke mindst, et par killifsk. Varmelegemer, armaturer, luftpumper og filtre beh¢ves, i de fleste tilfælde, ikke. Så det er ikke den store økonomiske udskrivning der skal til. Faktisk er killifisk perfekte til den der har det småt med pladsen og/eller økonomien. Akvariet behøver ikke at være større end at det sagtens kan stå i en reol og det er billigt i både anskaffelse og drift. Selvfølgelig kan denne opsætning senere forbedres, alt efter ønske og smag, evt. til et egentligt biotopakvarium.Der er ikke kun i det egentlige killiakvarie, hvor killifisk er velegnede, men også i følgende akvarietyper:Selskabsakvariet. Mange killiarter trives udmærket i et traditionelt selskabsakvarium. Enten sammen med andre killifisk eller sammen med andre fredelige fisk.


Biotop-/ Regnskovsakvariet. Da killifiskenes store udbredelsesområde også dækker de store afrikanske og sydamerikanske regnskove, er de en naturlig del af disse skoves fauna. Specielt i de områder hvor hovedparten af vores akvariefisk kommer fra (Vest- og

Centralafrika og det nordlige Sydamerika), er der et tilsvarende stort antal forskellige killiarter. Killifisk er derfor et must, hvis man ønsker et repræsentativt udvalg af områdets fisk, i sit akvarium.


Akvaterrariet. Da mange killifisk, i naturen, er i stand til at overleve i meget små vandhuller, er de perfekte til vanddelen af et akvaterrarium. Mange arter er knyttet til overfladen og lever primært af insekter. Disse arter vil virkelig komme til deres ret under disse forhold.Hvad er SKS ?

Skandinaviska Killi Sällskapet (SKS) er en skandinavisk forening for akvarister og andre, der synes at killifisk er spændende.SKS har et tæt samarbejde med de udenlandske killiforeninger. Hvilket betyder at der er en livlig trafik af fisk og informationer på tværs af landegrænserne. Noget alle SKS's medlemmer kan nyde godt af.Nogle af SKS aktiviteterKillibladet. SKS's foreningsblad, der udkommer fire gange årligt. Det indeholder artikler om fiskenes pleje, opdræt, sygdomme, foder, systematik, levesteder og meget mere. Et must for den killi- og akvarieinteresserede:


Killiposten. Udkommer syv gange årligt. Det fungerer som SKS's nyhedsformidling. Indeholder bl.a. informationer om aktuelle emner. Desuden bringes her den aktuelle fisk/ægliste, hvor SKS's medlemmer kan udbyde fisk og æg til salg.


Hjemmeside. Opdateres løbende med informationer om møder, udstillinger og div. tips. Frisk fisk/ægliste. Samt link til andre Killiforeninger. Eksternt link http://sks.killi.dk


SKS butikken. Har et udvalg af killiakvarier, foder, o.lign.. Det er også her du finder et stort udvalg af den eksisterende killilitteratur. Bøger som det ellers er næsten umuligt at opdrive. Alt dette til yderst favorable priser.


Det internationale killishow. Afholdes en gang årligt, enten i forbindelse med en alm. akvarieudstilling eller alene. Dette er stedet hvor du kan se og/eller investere i nye og spændende arter.


Regionalgrupperne. Da SKS dækker hele det skandinaviske område, er der oprettet et antal regionalgrupper. De fleste af disse afholder regelmæssigt møder, typisk en gang om måneden. Her har du mulighed for at få besvaret spørgsmål, hente inspiration og få personlig kontakt til andre killiakvarister.Er du interesseret i et medlemskab eller måske bare nysgerrig ? Så kontakt en af nedenstaende regionalgrupper.Gruppe København John Rosenstock Tlf. 39 62 08 48

Killigruppe Sydsjælland Jim Hansen Tlf. 53 73 70 97

Killigruppe Jylland Ove Bangsmark Tlf. 86 15 74 95Hjemmeside : Eksternt link http://sks.killi.dk E-mail : sks@killi.net