Når fisken skal akklimatiseres

Forfatter: Karl-Henrik Arendt
Oprettet: 20/11-2007 20/11-2007
Sidst redigeret: 20/11-2007 20/11-2007
Oprettet under: Akvariestart
 Del

Når fisken skal akklimatiseres

Version 1.3

Du har købt nye fisk og nu gælder det turen hjem til akvariet og fiskenes søsætning i deres nye hjem. Dét er fiskenes mareridt, derfor er den rette akklimatisering afgørende. Det er dét, denne artikel handler om - læs den før du køber nye fisk.

Jeg blev akvarist ved lidt af tilfælde. Pludselig stod jeg med et akvarie på 45 l med alt udstyr og 2 maller. Det hele skete lidt hurtigt, men inden jeg var kommet hjem med nyerhvervelsen, vidste jeg, at det var starten på noget spændende.

Da jeg kom hjem, kunne opstillingen jo ikke gå hurtigt nok. Jeg havde fået en begyndervejledning med, hvori det klart og tydeligt stod skrevet:
"Lad posen med fiskene flyde i 10 min. i akvariets overflade, så fiskene langsomt kan vende sig til temperaturen. Slip derefter fiskene langsomt ud i akvariet."

Dén metode brugte jeg første gang og mange gange siden. Når jeg mistede en ny fisk eller det skete ved flytning til et andet akvarie, tilskrev jeg det altid "forudgående sygdom".

Selvom "lad vandet modne 24 timer før det kommer i akvariet" eller "skift trækullet 1 gang om måneden" ikke rigtigt er på mode i vore dage, så gælder "Lad posen med fiskene flyde ....osv" stadig for god teori. Men er den også = god praksis ?!


L048 Scobiancistrus pariolispos - (c) Johnny Jensen - Eksternt link www.akvariefoto.dk

Turen hjem fra sælgeren er kulminationen på fiskens mareridt.

Først har den tappert tilpasset sig til et overfyldt akvarie i en forretning. Så bliver den jagtet (læs stresset) og fanget op i en i en pose med ½ l vand - og ikke nok med dét. Nu skal den ud at rejse.

Alt efter årstid, transportform og -tid byder turen på varme/ kulde/ rystelser. Gællernes membraner bliver højt belastede, vandets indhold af ammoniak stiger støt, ilten, ja, den fordufter hurtigt. Kuldioxyd mængden vokser og vokser. PH'en rasler ned.

Har du tænkt på, hvordan det er at blive proppet ned i bagagerummet på en bil, hvor køresedlen siger "langtur". Det er dét, fisken oplever under hjem-transporten.

Det betyder frontal angreb på immun-systemet, selv banale sygdomme bliver farlige, truslerne mod helbredet vokser støt og truslerne, de er garantisikre, både i posens stadigt mere forurenede miljø eller i det akvarie, med en måske helt fremmed bakterieflora, den kommer hjem til.

Når fisken så endelig har overstået dette stressede mareridt, så er det, at mange velmenende akvarister lader den ligge og lumre i posens fluidum, næsten på ubestemt tid.

Der er en bedre metode, dén hedder: UD-AF-POSEN - NU! Fisken har lidt længe nok!

De seneste års undersøgelser viser, at hvis der er nogen negativ virkning ved at komme fra koldere til varmere vand, så er den minimal. Det kan ikke sammenlignes med virkningen af at komme fra varmt til koldere vand.

Der er hér ikke talt om negative virkninger ved akvariets evt. anderledes pH, dH, pludseligt kraftigere lys, aggressive eller nysgerrige fisk i akvariet.

Det er ikke bare nye fisk, der skal akklimatisere sig, dét gælder også fisk i et etableret akvarie. Situationen ved vandskift eller flytning til et andet akvarie er den samme. "Vanskelige" fisk er ofte bare vanskelige at akklimatisere.

Typiske eksempler herpå er discus og de fleste saltvandsfisk.

Men også mange af de "lette" fisk reagerer følsomt på sådanne forandringer.

Eksempler herpå er neon tetra, som hvis de én gang er akklimatiserede, kan tilpasse sig en række forskellige betingelser og leve op til 10 år. De fleste neon dødsfald sker faktisk indenfor den første uge.


Rød neon - (c) Johnny Jensen - Eksternt link www.akvariefoto.dk

Rette akklimatisering er grundlæggende for deres overlevelse, det samme gælder også hos mange kulturformer af guppyer.

Der er altså brug for et bedre system. Et gammelt alternativ er "dråbe metoden". Den går ud på langsomt og vedvarende at tilføre vand fra det nye akvarie til fiskens pose via en lille vandslange med tykkelse som slangen fra en luftpumpe.

Jeg har modificeret systemet og er kommet til et som er både let og effektivt, dertil kommer at det er billigt. Hvad det går ud på, kan du læse nederst.Guppy - (c) Johnny Jensen - Eksternt link http://www.akvariefoto.dk/

Fremgangsmåden for at få fiskene hjem i god behold er følgende:

1) I forretningen skal du bede ekspedienten om at fylde posen med 2/3 vand IKKE MERE, IKKE MINDRE !! Du skal begrænse ammoniakken fra fisken mest muligt, dét gør du ved at levne plads til ilt/kuldioxid udvekslingen. Du skal også forlange, at din fisk kommer i den størst mulige pose.

Vandet skal tilføres en dråbe eller to af blødgøringsmidlet.

Som sagt er der forskellige mærker, den bedste type er den med tilførte electrolyter.

Virkningen af disse er nedsat stress hos fisken. Se også efter om blødgøringsmidlet indeholder methylen-blåt, dette vil bevirke, at posens miljø bliver mere sterilt.

Det er vigtigt, at fisken transporteres i vand fra sit hidtidige akvarie - og IKKE andet !!

Posen anbringes i styropor-kassen/flamingokassen. Låget lukkes.

Herefter skynder du dig hjem. Beholderen skal værnes mod sollys.

2) Når du er kommet hjem skal du gøre følgende:

Sluk lyset i fiskens nye akvarie

Tag spanden og rens den i KOGENDE vand *)

Anbring posen på bunden af spanden og luk den stille og roligt op

Brug ALDRIG varmt vand fra hanen. Varmtevandsrør og -haner er fyldt med bakterier, der kan være ondartede i dit akvarie.

Varmt ledningsvand har ringe desinfektionsevne

Hvis du flytter en fisk fra et akvarie til et andet, så fyld ca. 5 liter vand fra fiskens akvarie over i spanden.

Herefter fanger du fisken, som du undgår at stresse under fangsten. Nettet med fisk fører du ned i spanden, hvorpå du vender undersiden op, så fisken kan svømme ud.

3) Rens slangen i kogende vand. Herefter sætter du den fast med klemmen på modtagelses- akvariet. Slangen skal nå under vandets overflade. Nu suger du vand op fra modtagelsesakvariet og ned i spanden til fisken.

Nogen vil spørge: "Hvorfor ikke bare suge vand fra modtagelsesakvariet ?! Hvad skal ventilen til for ?!" Svar: "Den skal hindre vandet i at strømme for hurtigt ned i spanden. Tilvendingen skal ske langsomt. Derfor !"

Det svarer i øvrigt til den gammeldags måde med at slå en knude på slangen. Men, dén metode duer ikke, thi, så vil det gå for langsomt. Fisken bliver afkølet og dens vand forurenet.

4) Hold øje med at spanden ikke løber over. Elementært !

Ja, men jeg siger det fordi jeg selv har prøvet det. Jeg skulle absolut se på tv under processen og så blev der altså højvande i spanden. Når den er ved at være fyldt op, skal du standse påfyldningen og forsigtigt hælde en stor del af vandet ud.

Det er hér du får brug får det nævnte stykke fiskenet. Fisken skal jo ikke med, derfor hælder du gennem nettet. Sikkerhedsnettet er naturligvis desinficeret med kogende vand.

Proceduren er afsluttet når fisken går i 100% vand fra modtagelsesakvariet. Nu kan den flyttes. Før du gør det, skal du slukke lyset i akvariet, overflytningen bør altid ske efter mørkets frembrud.

Så giver du akvariet en dosis vandforberedelsesmiddel.

Mængden afhænger af akvariets størrelse.

5) Næste morgen tænder du først lyset i stuen, derpå akvariets lys. Hvis akvarielyset kan tændes over flere gange, skal du gøre det sådan. Så fodrer du med et godt flagefoder, helst beriget med vitaminer.

Derpå sætter du vandets temperatur op til det maximum, fiskene tåler. Dette bevirker, at en række sygdomsfremkaldende organismer får en hurtigere livscyklus, derved når de ikke at lave skade. Efter en uge, skruer du ned for varmen igen.

I den første uge skal du holde øje med alle tegn på "svamp", slimet hud, klumpede finner, unormal vejrtrækning, udvidede gæller eller hvid afføring.

Afsluttende bemærkninger:

Hvis du følger disse simple retningslinier, så har du forøget dine fisks chancer for at overleve og trives. Næst efter regelmæssige vandskift, er den rette akklimatisering det vigtigste for dine fisks velbefindende.

Karantæne akvariet er ikke nævnt, men selvfølgelig bruger du dét, hver gang du har erhvervet dig nye fisk, ikk' å' ?

Sådan laver du et hjemme akklimatiserings anlæg:

Version 2.1

Du skal bruge:

1 lille styropor kasse

180 cm luftslange

1 standard luftslange forbindelse

1 hængende luftslange ventil

5", eller mere, blødt nylon fiskenet

1 10 liter spand

Flydende vandblødgøringsmiddel

Du forbinder nu den ene ende af luftslangen med klemmen på den hængende luftslange ventil. Nogen vil spørge: "Hvad skal jeg med en ventil, når der ikke strømmer luft igennem ?!"

Svar: Du skal slet ikke bruge ventilen. Dét, du har brug for, er klemmen til at holde på slangen. Forlæng slangen ca. 12 cm fra klemmen til luftslange forbindelsen. Så har du din dryp-slange.

Denne artikel er skrevet af @kva-net's redaktør. Kilde: Acclimation: A better System. Ted Coletti. TFH, aug. 95.
Denne artikel bringes med tilladelse fra @kva-net - det elektroniske akvarieblad Eksternt link www.akva-net.dk


Denne artikel er skrevet af:
Karl-Henrik Arendt, artikler@akvariesiden.dk