Mit akvarium: 140 liter selskabsakvarium. Bundlag af fint grus samt opbygning af skiffersten, trærod og en masse planter.
GH 22 og pH 8.