Retroculus xinguensis

Billeder

Retroculus xinguensis par.

Generel beskrivelse
Som navnet antyder lever denne fisk i naturen i Rio Xingú og dennes bifloder, men er også fanget i Rio Tapajos og nært ved Rio Xingús udlød i Rio Amazonas.
Levestedet er som beskrevet for R. lapidifer; Stærkt strømmende vand med en bund bestående af grove sten og klipper, samt steder med læ for strømmen med finere bundlag.

Bør holdes i akvariet på samme måde som R. lapidifer. Er ligeledes meget sart overfor dårlig vandkvalitet.

R. xinguensis og dens slægtningen er specielle i og med, at de har en reduceret svømmeblære, og derfor ofte ses siddende på bunden, hvor de støtter på deres relativt stive bugfinner.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Kønsforskelle: Hannerne har mere forlængede finner, som er mere kraftige i farverne, og er generelt noget slankere end hunner. Er ikke opdrættet i DK iflg. DAU, og erfaringer fra udlandet er også meget begrænsede. Thomas Weidner beskriver, at hans fisk har gravet ud til en redde og dannet par, men hvor æggene aldrig bliver til noget. Anerledes godt er det dog gået for Lee Newman i 2006, som beskriver forløbet således: Efter en periode hvor fiskene i tiltagende grad har vist sig frem overfor hinanden, og bygget adskillige redder, lægger et par endelig æg. Den største, formentlig hannen, graver en stor fordybning i bunden, og æggene lægges direkte på sandet, på en måde som ikke er set før blandt sydamerikanske cichlider; hunnen maser hele bugen ned i sandet, og "vrikker" imens æggene lægges. På samme måde befrugter hannen derefter æggene. Æggene er store, orange og klistrede, så de hurtigt blev dækket af sand. Æglægningen var overstået relativt hurtigt, og forældrene flyttede dem hen ved siden af en sten... Desværre blev æggene denne gang ædt af andre fisk i akvariet. Newman flyttede nogle af de andre fisk i akvariet, for at give parret bedre mulighed for at forsvare et eventuelt nyt kuld. En måned senere legede hannen igen, men med en anden hun, men også denne gang blev æggene spist! Så Newman besluttede nu at holde hannen og den seneste hun alene i det store 1200 L akvarium. Efter nogen tid ynglede de igen. Æggene blev lagt på samme måde, flyttet og dækket med et fint lag sand som kamuflage. I løbet af de følgende dag blev æggene flyttet et par gange. Desværre fik forældrene igen normal adfærd, og æggene måtte i denne omgang også være gået til, måske kvalt under det fine sand. Derfor lagde Newman noget mere groft grus/småsten i akvariet, og kort efter begyndte fiskene igen at grave og lægge æg. Denne gang blev æggene flyttet til en bunke lavet af de nye småsten. Det var primært hunnen som varetog pasningen af æggene, og hannen var beskæftiget med at bevogte territoriet. Stenbunken blev flyttet et par gangen i løbet af de følgende dage. Efter 3½ dage havde hunnen munden fuld af nyklækkede larver! Efter yderligere 5 dage var blommesækken væk, og de blev fritsvømmende. Herefter begyndte fodring med nyklækket artemia. Efter yderligere 13 dage begyndte de at tage større foderemner, og Newman flyttede en portion af ungerne til et andet akvarium. Læs hele beskrivelsen og se de flotte billeder her: http://www.cichlidnewsmagazine.com/issues/2007jan/retroculus.html

Antal unger
200-250

Brugere der har opdrættet denne art
WillyJ (Slettet)
Info
Type
Cichlider, Syd Amerika - Jordspisere

Videnskablig beskrevet
Gosse, 1971

Udseende
Farver
Denne fisk er formentlig den pæneste i slægten, og da også den, som man hyppigst støder på i handlen (dog stadig ret sjældent). Især hannerne har klart røde ryg- og bugfinner. Halefinnen er prydet med et meget regelmæssigt mønster af rødlige, lodrette striber. Pletten på rygfinnen ligger lige der, hvor finnestrålerne begynder at blive bløde, og er placeret cirka ét skæls bredde ovenover selve ryglinien, i modsætning til R. lapidifer, og er mere rund i formen. I profilen er R. xinguensis en smule mere stejl henover hovedet end de øvrige arter, og ser derfor mere rundsnudet ud.

Størrelse han
25

Størrelse hun
23

Optimale Forhold
Min. temperatur
26

Max. temperatur
29

Min. pH
6.0

Max. pH
7.0

Min. akvarie
720

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
 • Artemia
 • Cichlidesticks
 • Hummeræg
 • Krill
 • Levende føde
 • Muslinger
 • Myggelarver (Hvide)
 • Myggelarver (Røde)
 • Myggelarver (Sorte)
 • Rejemix
 • Tubifix
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Elisabeth Schrøder

  Udskrift venlig version